Obavještenja

13.05.2015.

Poziv za kandidovanje polaznika/ca za program Akademija za političke lidere/ke u BiH 9. generacija

„PERPETUUM MOBILE – Institut za razvoj mladih i zajednice” objavljuje poziv za kandidovanje polaznika za program akademija za političke lidere/ke u BiH – 9. generacija 2014 – 2015.

„PERPETUUM MOBILE – Institut za razvoj mladih i zajednice sprovodi program “Akademija za političke lidere/ke u BiH” u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Akademija za političke lidere/ke u BiH TRAJE VEĆ 8 GODINA i ima za cilj da osposobi mlade članove/ice političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini.

Akademija za političke lidere/ke u BiH je namijenjena aktivnim članovima bilo koje registrovane političke partije u BiH, starosti između 18 i 27 godina koji imaju preporuku (predsjednika/predsjedništva stranke, struktura glavnog odbora, struktura izvršnog odbora ili predsjednika/ce mladih) i podršku struktura stranke za aktivno učešće na Akademiji (bez obzira iz koje političke partije, političke orjentacije, entiteta, kantona, lokalne zajednice, konstitutivnog i nekonstitutivnog  naroda i/ili druge orjentacije, društvene grupe, virtuelne asocijacije i grupe, opredjeljenja po bilo kojoj osnovi dolaze, i bez obzira kojim jezikom ili pismom pišu).

Institut Perpetuum mobile podržava da se prijave svi oni koji su spremni i voljni da:

-osposobljavaju sebe i ulažu u lični razvoj;

-sarađuju sa mladima iz drugih političkih partija;

-pokažu tolerantnost prema različitom;

-argumentovano ulaze u rasprave sa predavačima i ostalim polaznicima/cama;

-zastupaju svoje i interese političke stranke iz kojih dolaze i da uvažava druge i drugačije;

-rade na izgradnji sebe kroz aktivno učešće na svim aktivnostima Akademije i izvršavaju svoje obaveze predviđene PRAVILNIKOM AKADEMIJE

U dosadašnjih 8 generacija „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.) Akademiju je kompletiralo 172 mlada političara/ke iz 28 različitih političkih partija iz 39 grada i opština u BiH.

Akademija se realizuje kroz sljedeće pripremne aktivnosti, tematske module i dinamiku:

  • Objavljivanje poziva 05. maj 2015
  • Dostavljanje prijava popunjavanjem Prijavnog obrasca do 22.maja 2015. do 13:00h (petak)
  • Testiranje kandidata – eliminatorni test, 25. maj 2015.
  • Upis na Akademiju – dostavljanje dokumentacije, jun 2015.
  • Modul 1 – Mediji, zagovaranje i liderstvo, jun 2014.
  • Modul 2 – Mladi i diplomatija i evropske integracije, avgust 2014.
  • Izrada seminarskih radova, jun 2015 – oktobar 2015.
  • Obavljanje praktičnih radova (prenos znanja i organizovanje prezentacija), jul 2015 – oktobar 2015
  • Modul 3 – Ljudska prava u BiH i iskustva drugih zemalja u rješavanju sukoba Odbrana seminarskih radova, predstavljanje rezultata praktičnih radova i svečana dodjela diploma, oktobar 2015.

Pri odabiru polaznika Akademije vodićemo računa o rodnoj i svakoj drugoj zastupljenosti.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima kandidature!

Samo 20 kandidata će imati priliku da pohađaju AKADEMIJU!

Molimo Vas učinite prvi korak u prijavljivanju na prestižnu Akademiju u BiH i regionu popunjavanjem:

U P I T N I K A

Izvor: http://mladi.info/index.php?type=1&a=edukacija&id=7243