Dokumenti :: Gender statistika

Žene i muškarci u Republici Srpskoj

Gender centar Vlade Republike od početka svog rada ima izuzetno dobru saradnju sa Republičkim zavodom za statistiku RS, s kojim zajednički razvija proces prikupljanja i razvrstavanja statistike po polu iz različitih oblasti života i rada.
"Žene i muškarci u Republici Srpskoj" je jedinstvena publikacija koja sistematski i na jednom mjestu prikazuje podatke vezane za položaj žena i muškaraca u Republici Srpskoj.
Objavljivanjem već šestog broja ove publikacije i prikazivanjem ne samo statističkih podataka razvrstanih po polu, već i podataka koji se odnose na pitanja ravnopravnosti polova u društvu, Republički zavod za statistiku RS, nastoji da aktivno doprinese postizanju ravnopravnosti među polovima.
Ova publikacija predstavlja izbor statističkih podataka iz postojeće dokumentacije Zavoda i dokumentacije drugih ovlašćenih organa i organizacija za proizvodnju statistike u Republici Srpskoj.
Gender centar Vlade Republike Srpske je takođe učestvovao u prikupljanju podataka prikazanih u ovoj publikaciji, te će nastaviti uspješno sarađivati sa Republičkim zavodom za statistiku RS, u cilju razvoja i unapređenja gender statistike.

Žene i muškarci u Republici Srpskoj 2012 - Bilten #6