Aktivnosti :: Procedure

Ispitivanje kršenja Zakona o ravnopravnosti polova u BiH

Slijedeći ovlaštenje koje je Gender centru Republike Srpske dato odredbama člana 25. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 16/03), izradili smo Pravila postupka za ispitivanje kršenja Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/06 i 100/06). Pravilima postupka za ispitivanje kršenja Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini uređuju se postupak i druga pitanja u vezi sa radom Gender centra Republike Srpske na ispitivanju kršenja Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini (član 1. Pravila). Ako smatrate da su prekršena Vaša prava prema Zakonu o ravnopravnosti polova u BiH, možete se obratiti Gender centru Republike Srpske, prema proceduri u skladu sa Pravilima postupka:
Popunjen zahtjev za ispitivanje kršenja Zakona sa priloženim dokumentima možete dostaviti u kancelariju Gender centra Republike Srpske ili poslati poštom na našu adresu. Dalji postupak biće proveden u skladu sa Pravilima.

Slobodan pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/01) izradili smo Indeks registar i Vodič o postupku pristupa informacijama. Ako želite pristup informacijama kojima raspolažemo, treba da popunite Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostavite na našu adresu na način propisan Vodičem i Indeks registrom. Eventualni troškovi koje lice snosi regulisani su Uputstvom o troškovima umnožavanja materijala.